wz

Použitá literatura:

  • Matematika, příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy – Jindra Petáková
  • Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a pro studijní obory SOU, 1.část
  • Matematika pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť – V. Šobr, J. Kolouchvá, J. Řepová

Použité programy:

  • PSpad
  • Crystal button